UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Emocionalni izazovi u radu s djecom

U Dječjem vrtiću „Sunce“, 20. i 21. listopada održana je edukacija pod nazivom „Emocionalni izazovi u radu s djecom“.
Cilj edukacije bio je osnažiti otpornost odgojiteljica predškolske djece za nošenje sa svakodnevnim izazovima u radu s djecom te osvijestiti vlastite kapacitete za prevenciju profesionalnog sagorijevanja. Polaznice edukacije imale su priliku čuti:

  • Što su stresori i na koji način ih prepoznajemo,
  • Kad emocionalno stanje dovodi do narušenog funkcioniranja,
  • Koje vrste odgovornosti postoje i na koji način utječu na svakodnevni život i rad,
  • Što su, kako se postavljaju i čemu služe zdrave granice,
  • Što struktura ličnosti donosi u život pojedinca,
  • Kako moranje i biranje utječu na privatne i stručne kapacitete.

Ovu edukacije održao je Darko Kobetić, prof.reh., ravnatelj Centra znanja Profectus, stručnjak u području inkluzije i mentalnog zdravlja s dugogodišnjim iskustvom provođenja programa cjeloživotnog učenja u cilju razvoja otpornosti na društvene izazove. Stručni suradnik brojnih međunarodnih organizacija u području razvoja sustava socijalne skrbi i odgojno obrazovnog sustava. Autor i voditelj modela procjene djece u skladu s Međunarodnom klasifikacijom funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije. Jedan od autora modela podrške djeci s teškoćama kroz uvođenje pomoćnika u nastavi i pomoćnika u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Voditelj je kabineta za psiho-socijalnu podršku djeci, adolescentima i odraslima.

Skip to content