UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Program „Vrtić u bolnici“ na Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Zadar

Okruženje u kojem borave djeca mora biti prilagođeno na način da pozitivno utječe na psihosocijalni razvoj djeteta. Tijekom boravka u bolnici djeca pacijenti često prolaze kroz neugodne i njima nerazumljive postupke. Takav oblik stresa i drugi psihosocijalni problemi hospitalizirane djece, negativno utječu na rast i razvoj, a mogu imati utjecaj i na proces liječenja. Prema Konvenciji o pravima djeteta i Listi o pravima djece u bolnici, djeca trebaju imati mogućnost za igru, relaksaciju i učenje, prilagođeno dobi i zdravstvenom stanju. Potreba za igrom ne prestaje pojavom bolesti. Igra je ugodna, spontana, dobrovoljna, kreativna aktivnost koja za dijete ima osobine komunikacije, rada i učenja. Igrom dijete izražava svoje osjećaje i potrebe, razvija osobnost i interes za različita područja te usvaja osnovna znanja u područjima života u kojima će sudjelovati kao odrasla osoba. Poticanje igre i aktivnosti među djecom te oplemenjivanje i opremanje bolničkog ambijenta doprinosi smanjenju onih problema koji negativno i dugoročno mogu oštetiti zdravlje djeteta. Od siječnja 2013. godine, uz podršku Grada Zadra, na Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Zadar djeluje Dječji vrtić “Sunce” s programom „Vrtić u bolnici“. Program je namijenjen hospitaliziranoj djeci. Vrtić na Odjelu za pedijatriju opremljen je suvremenim namještenjem, didaktičkom opremom, knjigama, slikovnicama. Opremanje su omogućili udruga „RTL pomaže djeci“ i OTP banka. Smješten je unutar Odjela i radi prema svim pedagoškim standardima svaki dan u vremenu od 11 do 17 sati. Na programu „Vrtić u bolnici“ trajno je zaposlena jedna odgojiteljica predškolske djece. Rad odgojiteljice s djecom koja borave u bolnici, u okruženju koje je prilagođeno djetetovim individualnim potrebama, otvara mogućnosti za igru, rekreaciju i kreativne aktivnosti u skladu sa djetetovom dobi, kondicijom i zdravstvenim stanjem. U vrtiću godišnje boravi oko 1200 djece. Kroz igru, primjenom adekvatnih pedagoških metoda, osim komunikacije s drugom djecom, provodi se i prevencija emocionalnih teškoća koje mogu nastati uslijed hospitalizacije. Odgojno obrazovni program potpuno se prilagođava svakom djetetu, uvažavajući prirodu i težinu njegove bolesti, moguće teškoće koje mogu izazvati smetnje pokretljivosti te narušiti mogućnost aktivnog sudjelovanja i samostalne igre. U obzir se uzima i način organizacije zdravstvene skrbi, ali i učestalost boravka djeteta u bolnici. Roditelji su aktivni sudionici programa što djeci pruža osjećaj sigurnosti i topline. Sve doprinosi promicanju zdravog psihosocijalnog razvoja djece i podiže razinu kvalitete boravka djece smještene na odjelu zadarske pedijatrije.

Skip to content