UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Prehrana u vrtiću

Prehrana djece u dječjem vrtiću se planira i provodi prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima te ostalim važećim propisima i normativima.

 • tijekom boravka u dječjem vrtiću zajamčena su četiri obroka (zajutrak, doručak, ručak i užina ) čime je zadovoljeno 75% dnevnih potreba za energijom, makronutrijentima (bjelančevine, masti i ugljikohidrati) i mikronutrijentima ( vitamini i mineralne tvari ) , dok preostalih 25% preporučenog dnevnog unosa energije i hranjivih tvari djetetu treba osigurati kroz obroke kod kuće.
 • udio ugljikohidrata u dnevnim jelovnicima je 50-60%, masti 25-30% i blelančevina 10-30% što je u skladu s preporukama za djecu ove dobi.
 • jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani i za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u suradnji s roditeljima i po prepruci liječnika.

Pri planiranju pehrane u vrtiću vodi se briga i planira se prema:

 • dobi djeteta
 • dužini boravka djeteta u vrtiću
 • godišnjem dobu-sezonski

Kako bi kod djece u najranijoj dobi razvili poželjne prehrambene navike važno je da se kroz proces prehrane i sve aktivnosti vezano uz prehranu u vlastitom domu i izvan njega promiču pozitivni stavovi prema pravilnoj prehrani i zdravlju. Raznolika prehrana u kojoj su zastupljene sve skupine namirnica važan je preduvjet za neometano odvijanje brojnih funkcija u organizmu. Jako je važno ograničiti konzumaciju hrane koja je izvor tzv. „praznih kalorija“ (slatkiši, zaslađeni i gazirani napitci, grickalice) kojima se unosi energija bez unosa hranjivih tvari.

U prehrani djece u djejem vriću i kod kuće potrebno je:

 • dati prednost neprerađenoj hrani
 • ograničiti unos soli
 • ograničiti unos prekomjerne količine hrane jer rezultira pretilošću i povećava rizik od nezaraznih kroničnih bolesti
 • izbjegavati hranu i pića bogata šećerom
 • uspostaviti pravilam razmak između obroka
 • uvoditi nove namirnice u prehranu
 • ne prisiljavati dijete da pojede sve što mu je posluženo
 • uvažavati vrijeme za igru i odmor

Jelovnik Dječjeg vrtića "Sunce"

Jelovnik za 2023. godinu

Jelovnik za 2022. godinu

Skip to content