UPISI Vršimo upise za školsku godinu 2022. - 2023.

Sudjelovanje roditelj u životu i radu vrtića

Suvremeni predškolski odgoj i obrazovanje pretpostavlja aktivno sudjelovanje roditelja u životu i radu vrtića.

U dječjem vrtiću Sunce roditelj ima pravo:
– biti informiran o organizaciji, radu  i programima vrtića,
– znati kako njegovo dijete zadovoljava svoja prava i potrebe u vrtiću (što i kako jede, spava, igra se, druži…),
– pratiti razvoj i napredovanje djeteta u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića,
– biti educiran o odgojnim i zaštitnim mjerama i postupcima,
– tražiti stručnu pomoć koju može dobiti u ustanovi (ravnatelj, pedagog, psiholog, defektolog, zdravstveni voditelj, odgojitelj), reći što ga brine u svezi razvoja i odgoja djeteta,
– boraviti s djetetom u vrtiću (u periodu adaptacije i u ostalim segmentima odgojno-obrazovnog rada, u dogovoru s odgojiteljem),
– sudjelovati u zajedničkoj procjeni kvalitete rada vrtića.

Roditelj ima obvezu:
– poštivati potpisani ugovor s vrtićem i držati se zajedničkih dogovora i pravila,
– štititi svoje dijete u slučaju bolesti i voditi računa o zaštiti zdravlja druge djece u jaslicama/vrtiću,
– informirati nas o svim važnim promjenama u obitelji vezanim uz dijete, koji bi mogli utjecati na promjene u ponašanju djeteta u vrtiću.

Roditelj je odgovoran
– za stupanj samostalnosti djeteta u zadovoljavanju vlastitih potreba, a u skladu s njegovom dobi i sposobnostima,
– za način na koji dijete iskazuje svoje potrebe,
– za stupanj zadovoljstva i uravnoteženosti s kojim dijete dovodi u vrtić (dijete veselo, ljutito, tužno…),
– za suradnju sa stručnim djelatnicima vrtića, a u cilju poticanja rasta i razvoja djeteta.

Oblici i mogućnost suradnje roditelja i vrtića
– individualan rad s roditeljima: konzultacije s ravnateljem, odgojiteljima, savjetodavni rad sa pedagogom, defektologom, psihologom, zdravstvenim voditeljem,
– roditeljski sastanci,
– predavanja na određene teme (npr. o bolestima specifičnim za dječju dob, o karakteristikama psihofizičkog razvoja, o inkluziji djece s TUR i dr.),
– pedagoško-psihološke radionioce za roditelje (npr. Dijete i njegove potrebe, Dijete i igra, Kako roditelj vidi svoje dijete, Pripremljenost djeteta za školu i dr.),
– igraonice djece, roditelja, odgojitelja u vrtiću,
– kutići za roditelje (informacije o aktualnostima u vrtiću, časopisi, informativni letci i dr.),
– izložbe za roditelje (npr. dječji likovni radovi, posteri i dr.).

Skip to content