UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Uprava DV Sunce

Uprava dječjeg vrtića Sunce zadužena je za administrativne i računovodstveno-financijske poslove.
Nalazi se u P.O. Ciciban, na adresi Veslačka 1, Zadar.

MIRJANA MIOČIĆ, mag.praesc.educ – ravnateljica
NADA CERANJA, dipl.iur – tajnica
JOSIPA ČURJURIĆ RUDIĆ, dipl.oec. – voditeljica računovodstva
MERI MALENICA – referent za obračun plaća
IVANA KOLENC – knjigovođa-blagajnik
IVAN TIZAJ – administrator pri upisu i ispisu djece / Kontrola uplata
RASTISLAVA BARIČEVIĆ – ekonom

Skip to content