UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Od 2006. godine

Dječji vrtić "Sunce" Zadar

Dječji vrtić "Sunce" Zadar počeo je djelovati kao samostalna ustanova 01.travnja 2006. godine. Do tada je djelovao u sastavu Dječjeg vrtića "Radost"

2006.

Do tada je djelovao u sastavu Dječjeg vrtića “Radost”. U svom sastavu ima 9 područnih objekata: Ciciban, Jazine, Smiljevac, Vladimir Nazor, Ričine, Duga, Maslačak, Tratinčica i Kožino.

 

Dječji vrtić Sunce – Zadar_11

Lokacije

9 područnih objekata

U svom sastavu ima 9 područnih objekata: Ciciban, Jazine, Smiljevac, Vladimir Nazor, Ričine, Duga, Maslačak, Tratinčica, i Kožino

Programi koji se provode u objektima Dječjeg vrtića “Sunce” odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Vjerski program, Program ranog učenja jezika (engleski jezik), Program rada sa darovitom djecom, Sportski program te program „Vrtić/igraonica u bolnici”.

Rad u jaslicama i vrtićima organiziran je na sljedeći način:
– primarni boravak jaslica od 06.30 – 16.30 sati
– primarni boravak vrtića od 06.30 – 16.30 sati
– poslijepodnevni boravak (5 satni) od 14.00 – 19.00 sati
– poslijepodnevni boravak (predškola) od 16.30 – 19.00 sati
– program rada s nadarenom djecom 1x tjedno po 2 sata
– program rada “Vrtić u bolnici” od 10.00 do 18.00 sati
– sportski program integriran u redovni program od 8.00 -12.00 te od 16.30 – 19.00 sati

 

U Dječjem vrtiću “Sunce” zaposleno je 110 djelatnika:
1. Stručni djelatnici: ravnatelj, pedagog, defektolog, psiholog, zdravstveni voditelj i odgojitelji,
2. Administrativni djelatnici: tajnik, voditelj računovodstva i računovodstveni djelatnici,
3. Tehničko osoblje: kuhari, servirke, spremačice, pralja, vozač i domar.

 

Profesionalna kompetencija djelatnika
S ciljem unapređivanja kvalitete rada, kontinuirano radimo na profesionalnom usavršavanju djelatnika, te smo otvoreni za promicanje inovacija u radu (timski rad, akcijska istraživanja, projektno planiranje, samovrednovanje).

 

Studenti i pripravnici
Dječji vrtić “Sunce” je vježbaonica za praktično osposobljavanje studenata predškolskog odgoja i pedagogije Sveučilišta u Zadru, te za uvođenje pripravnika u samostalan rad koji provode odgojitelji i pedagozi-mentori.

Dječji vrtić “Sunce” je i središte za polaganje stručnih ispita odgojitelja predškolske djece s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije.

 

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita:
Predsjednica ispitnog povjerenstva: doc. dr. sc. Diana Nenadić-Bilan, prdstojnica Odsjeka za predškolski odgoj, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru, predjednica ispitnog povjerenstva
Tajnica ispitnog povjerenstva: Viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. def., viša savjetnica za predškolski odgoj, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
Članovi povjerenstva:
MIrjana Miočić, mag.praesc.educ., ravnateljica Dječjeg vrtića “Sunce”, Zadar
Natalija Žorž-Brusić, odgojitelj savjetnik, stručna suradnica pedagoginja, Dječji vrtić “Radost”, Zadar

prof. dr. sc. Robert Bacalja, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 10/97.) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_12_133_1925.html

 

Suradnja sa vanjskim ustanovama
Povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima iz neposrednog okruženja vrtića i šire radi jačanja stručne kompetencije, stjecanje novih spoznaja i obogaćivanje programa za djecu.

– Suradnja sa Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja
– Suradnja sa stručnim službama osnovnih škola
– Suradnja sa Sveučilištem u Zadru
(Odsjek za izobrazbu odgojitelja i učitelja, odjel za pedagogiju, odjel za psihologiju)
– Suradnja s Kazalištem lutaka Zadar
– Suradnja s ostalim kulturnim ustanovama (knjižnice, muzeji,…)
– Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje
– Suradnja s Županijskim i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i znanost
– Suradnja s drugim čimbenicima koji doprinose povećanju kvalitete osnovne djelatnosti
– Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja i Opća bolnica,
– Centar za socijalnu skrb,
– DV Latica, Udruga za autizam, HURID,
– Centar za poticanje darovitosti djece „Bistrić“ u Zagrebu,
– Društvo naša djeca Zadar,
– Župni uredi i vjerski vrtići (realizacija programa vjerskog odgoja, posjete župama, blagoslov vrtića),
– predškolske ustanove na županijskoj i državnoj razini,
– Čistoća d.o.o. – sadržaji i aktivnosti vezani uz Ekološki program,
– suradnja s medijima (radio 057, Novi radio, Antena Zadar, Znet, 057 info, Diadora TV, Zadarski list,  i dr.)

Skip to content