UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Večer matematike" u Dječjem vrtiću "Sunce"

Večer matematike tradicionalna je manifestacija koja se u cijeloj Republici Hrvatskoj odvija na isti datum i u isti sat. Ideja o organizaciji ove manifestacije krenula je od nastavnice matematike i voditeljice Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva Tanje Soucie. Ove godine Večer matematike odvijala se 1. prosinca 2022. u 18 sati. Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike.

Dijete u predškolskoj dobi uči o:

odnosima u prostoru (unutra – vani, gore – dolje, ispod – iznad), odnosima predmeta (veće – manje, lako – teško), svojstvima predmeta (tvrd – mekan, topao – hladan), količini (jesu li dvije skupine predmeta jednake ili je neka skupina veća ili manja), pojmu broja (brojenje, prebrojavanje, povezivanje broja i količine).

Sva ova znanja djeca stječu kroz igru, krećući se prostorom, baratajući predmetima – okrećući, uspoređujući. Istraživanja pokazuju kako su počeci dječjeg usvajanja matematičkih pojmova uočljivi već u ranoj dobi.
U suradnji sa Sveučilištem u Zadru, pročelnicom Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, doc. dr. sc. Majom Cindrić, Dječji vrtić “Sunce” je organizirao “Večer matematike”. Odaziv djece i roditelja bio je izniman. U samoj realizaciji događanja i izradi materijala za provedbu istog događanja, uz odgojiteljice, pedagoginje i ravnateljicu Dječjeg vrtića “Sunce”, sudjelovale su studentice Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nadamo se da će ovakvih  događanja biti što više jer jedno je sigurno da je MATEMATIKA i dalje prepoznata kao važna aktivnost za sva područja djetetova razvoja.

Skip to content