UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Obavijest o upisu u Program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provodit će se u terminu od 17. lipnja do 30. lipnja 2022. prilaganjem potrebne dokumentacije putem:

  • pošte: poslati popunjen zahtjev i dokumentaciju na adresu Dječji vrtić „SUNCE“ Zadar, Veslačka 1, 23000 Zadar,

  • fizičke dostave: popunjen zahtjev s dokumentacijom predati u Upravu Dječjeg vrtića „SUNCE“ Zadar, Veslačka 1 (P.O. Ciciban) u vremenu od 8 – 12 sati tijekom radnih dana upisa.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Skip to content