UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Dječji vrtić Sunce – Zadar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Dječjeg vrtića Sunce – Zadar koja se nalazi na adresi www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr. djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica. Neusklađenosti su navedene u nastavku. Dječji vrtić Sunce – Zadar će poduzeti korektivne mjere za otklanjanje neusklađenosti i ažurirati Izjavu u skladu s izvršenim usklađivanjima.

 

Nepristupačni sadržaj

a) Mrežna stranica www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr djelomično je usklađena sa Zakonom, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
– korišteni su serif fontovi
– postoje djelovi teksta koji nisu poravnati lijevo
– veličina ikona i udaljenost nije u skladu sa zahtjevima pristupačnosti

(c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 

Podizanje razine pristupačnosti

Dječji vrtić Sunce – Zadar nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 01. lipnja 2022. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Dječjeg vrtića Sunce – Zadar i korištenje alata Web Accessibility Checker.

Dječji vrtić Sunce – Zadar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji stranice bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dječji vrtić Sunce – Zadar. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Dječjeg vrtića Sunce – Zadar korisnici mogu uputiti povjerenici za informiranje Nadi Ceranji, putem elektroničke pošte: tajnik@djecji-vrtic-sunce-zadar.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content