UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Fizika danas - nagradni natječaj

Dječji vrtić Sunce, Zadar sudjelovao je na Nagradnom Natječaju raspisanom od strane Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu s trajanjem do 15. travnja, 2023. godine. Djeci su ponuđena tri zadataka za čije je rješavanje trebalo puno razmišljanja, istraživanja i eksperimentiranja. Na Nagradnom natječaju sudjelovale su odgojno-obrazovne skupine iz tri područna objekta: PO Jazine, PO Vladimir Nazor i PO Tratinčica. Prema rezultatima natječaja (dostupni putem linka: http://www.phy.pmf.unizg.hr/otvoreni/Rezultati-natje%C4%8Daja-fizika-2023.pdf) djeca odgojno-obrazovne skupine iz PO Jazine (odgojiteljice:Ivana Savanović i Andrea Kurtović) u kategoriji _vrtića _osvojili su 2. Nagradu. Nagrađena odgojno-obrazovna skupina “Super tim” prijavila se sa zadatkom slaganja tornja od plastičnih čaša. Sudjelovanjem na Natječaju započet je proces učenja kroz igru u trajanju 20 dana nakon čega je izgrađen toranj u visini 207 cm. Za njegovu gradnju djeca su upotrijebila 552 plastične čašice. 

Možemo zaključiti da su djeca, radeći na rješavanju ovog zadatka, iskustveno učila zajedno s vršnjacima pritom se zabavljajući. Kroz suradničko učenje i samorefleksiju vlastitih sposobnosti i aktivnosti razvijale su se spoznajne sposobnosti i kreativnost, ali i njihove socio-emocionalne kompetencije. Pored razvoja samoregulacije, samokontrole te tolerancije na frustraciju,  ove aktivnosti pridonijele su i jačanju dječjih socijalnih kompetencija kao što su kooperativnost i timski rad. Smatramo da najveća vrijednost rješavanja dobivenog zadatka nije “najviši” toranj kojeg su djeca uspjela sagraditi, već sam proces učenja te prenošenje novostečenih znanja i iskustava i na druge aktivnosti. Nakon završetka istraživanja materijal korišten u ovom projektu iskoristio se za izradu didaktičkog materijala koji će se koristiti u aktivnostima u unutarnjem prostoru vrtića.
Skip to content