UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

POZIV ZA SUDJELOVANJEM U ERASMUS + PROJEKTU "Ready and Green 2 GO!"

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport najvažnija su područja za osobni i profesionalni razvoj građana. Visokokvalitetno, uključivo obrazovanje i osposobljavanje te informalno i neformalno učenje na koncu mladima, ali i sudionicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada

 

Što želimo postići ovim projektom?

  • Želimo obogatiti znanja, vještine i kompetencije naših djelatnica za provedbu specijaliziranih programa, kako bi imale mogućnosti usavršiti postojeće i uvesti nove inovativne usluge u naš vrtić. Također želimo našu ustanovu uvrstiti na kartu mreže EU strateških partnerstava kako bi u budućnosti internacionalizirati našu ustanovu. Na tom putu su nam bitne ključne teme ekološki osviještenog i digitalno zrelog EU građanina, kojega želimo odgajati od malih nogu u našoj ustanovi.
 
Koje su ključne aktivnosti projekta? U sklopu ovog projekta mobilnosti realizirati će se ključne aktivnosti kako slijedi:
  1. Sudjelovanje na Job Shadowing u 3 vrtića u Portugalu (Braga) za 2 odgojiteljice u trajanju od 5 dana; – svrha pospješivanje postojećeg, Ekološkog programa te upoznavanje s provedbom ostalih specijaliziranih programa.
  2. Sudjelovanje na Job Shadowing u 3 vrtića u Španjolskoj (Sevilla) za 2 odgojiteljice u trajanju od 5 dana; svrha pospješivanje postojećeg, Ekološkog programa, te upoznavanje s provedbom ostalih specijaliziranih programa.
  3. Sudjelovanje 2 odgojiteljice na strukturiranom tečaju na temu STEM i digitalne vještine u predškolskoj dobi u Španjolskoj; svrha buduća provedba programa Stem-a/IKT digitalnih vještina; (Sevilla) – 5 radnih dana
  4. Sudjelovanje  na strukturiranom tečaju na temu poticanja izvrsnosti i kreativnosti u predškolskoj dobi kroz različite programe u Italiji (Bologna) – 7 radnih dana.
 

Što očekujemo od ovog projekta?

  • Očekujemo da će se osnaživanjem naših djelatnika aktivnostima mobilnosti steći preduvjeti za obogaćivanje 1 postojećeg (Ekološki) te razvoja i implementacije 1 novog specijaliziranog programa (Stem-a/IKT digitalnih vještina). Na taj način će naša ustanova proširiti vidike, obogatiti znanja i steći partnerstva kako bi u budućem radu donijeli EU dimenziju na putu ka sretnijem i uspješnijem vrtiću. Od polaznika mobilnosti se očekuje da osim aktivnog sudjelovanja u programu mobilnosti, po svom povratku aktivno sudjeluju i u obogaćivanju postojećih, pripremi novih programa, kao i u provedbi diseminacijskih aktivnosti projekta i EU vidljivosti.

Svrha ovog upitnika je pružiti priliku svim zaposlenicima da iskažu interes za sudjelovanjem, te sukladno motivaciji i osobnim predispozicijama za rad unutar specijaliziranih programa mogućnost za sudjelovanjem unutar programa mobilnosti. Kriteriji za odabir biti će osobna motivacija, te znanje stranog jezika. (Engleski jezik). Nakon obrade dostavljenih upitnika ravnateljica ustanove i stručna služba će kandidate pozvati na informativni razgovor.

Rok za popunjavanje upitnika je 17.8.2022.g., a rezultati odabira će biti objavljeni na web stranici ustanove.

 

 

UPITNIK

 
Skip to content