UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Obavijest o upisima djece u vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.

U dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica – provest će se elektronički upisi preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ). U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 11. svibnja do 19. svibnja 2023., do 12 sati, roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u vrtiće Grada Zadra. Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:
  • pristup internetu,
  • posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.
Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792). Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.   Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provodit će se u terminu od 11. svibnja do 19. svibnja 2023. prilaganjem potrebne dokumentacije putem:
  • emaila: upisi@djecji-vrtic-sunce-zadar.hr,
  • pošte: poslati popunjen zahtjev i dokumentaciju na adresu Dječji vrtić „Sunce“, Veslačka 1, 23000 Zadar,
  • fizičke dostave: popunjen zahtjev s dokumentacijom predati u Upravu Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar, Veslačka 1 u vremenu od 8 – 12 sati tijekom radnih dana upisa.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
  • popunjen i potpisan zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu (obrazac se preuzima na web stranicama Vrtića: www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr) ili na upisnom mjestu u Upravi Dječjeg vrtića „Sunce” Zadar, Veslačka 1.
  • preslika rodnog lista djeteta,
  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (daje djetetov pedijatar) – ne starije od 1 mjeseca,
  • ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:
– preslika nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU
Korisničke upute za upis djece u vrtić preko sustava e-upisi
Skip to content