UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

DJEČJA PRAVA - MOĆ I(ILI) ODGOVORNOST

Dječji vrtić “Sunce”, Zadar sudjelovao je na znanstveno-stručnom skupu u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava;

“DJEČJA PRAVA – MOĆ I(ILI) ODGOVORNOST
Ustanova “Sunce” predstavila se sa projektom “Zaštitnici grada Zadra”, s naglaskom prava djeteta na svoj osobni i kulturni identitet. 
– Dječji vrtić “Sunce” će i dalje nastaviti s apliciranjem na ostale  znanstveno-stručne skupove s ciljem osnaživanja kompetencija odgojitelja za što kvalitetnijeg provođenja odgojno-obrazovne prakse, istaknula je ravnateljica Mirjana Miočić.
Skip to content