UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Didaktički materijali

Da bi se dijete izrazilo na najbolji mogući način, potrebno je potaknuti sve potencijale koje ono u sebi nosi. Suvremeni odgojitelji predškolske djece pri tome razvijaju vještine vođenja, dokumentiranja, ali i kreiranja i izrade didaktičkih materijala te oblikuju prostorno –materijalno okruženje u kojemu svako dijete može pronaći područje svog interesa. Osobitu pažnju pri tome poklanjaju poštivanju načela integriranog kurikuluma i inkluzije, trudeći se zadovoljiti potrebe svakog djeteta u skupini. U dobro organiziranom prostoru sobe dnevnog boravka nalaze se i centri ili kutići za istraživanje u koje s velikom pažnjom unose materijale kojima djeca istražuju svojstva predmeta, teksturu, boju, svjetlost i sjene i stvaraju originalne, kreativne radove. Materijali kojima djeca manipuliraju nemaju neku veliku materijalnu vrijednost, ali zainteresiranost djece koja tim materijalima manipuliraju pokazuje izrazite pedagoške vrijednosti u kojima možemo prepoznati razvoj kreativnosti, mišljenja i slobode izražavanja…

Skip to content