UPISI Rezultati upisa za 2023./2024. OBJAVLJENI su na našoj web stranici.

Category Edukacije

27 lis

Emocionalni izazovi u radu s djecom

U Dječjem vrtiću „Sunce“, 20. i 21. listopada održana je edukacija pod nazivom „Emocionalni izazovi u radu s djecom“. Cilj edukacije bio je osnažiti otpornost odgojiteljica predškolske djece za nošenje sa svakodnevnim izazovima u radu s djecom te osvijestiti vlastite kapacitete za prevenciju profesionalnog sagorijevanja.

VIŠE

21 lis

Realizirano stručno usavršavanje odgojiteljica i članica stručne službe na temu „Darovita djeca: Mit, izazov, zabluda“

U našoj ustanovi, 13. i 14. listopada, realizirano je stručno usavršavanje odgojiteljica i članica stručne službe na temu „Darovita djeca: Mit, izazov, zabluda“.

VIŠE
Skip to content