Studenti, pripravnici

Dječji vrtić Sunce je vježbaonica za praktično osposobljavanje studenata predškolskog odgoja i pedagogije Sveučilišta u Zadru, te za uvođenje pripravnika u samostalan rad koji provode odgojitelji i pedagozi-mentori.

Dječji vrtić Sunce je i središte za polaganje stručnih ispita odgojitelja predškolske djece s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 10/97.)

Popis sjedišta ispitnih povjerenstava, tajnika povjerenstava i mentora na stručnom ispitu (DV)

O NAMA

i našem vrtiću

Dječji vrtić "Sunce" Zadar počeo je djelovati kao samostalna ustanova 01.travnja 2006. godine.

Do tada je djelovao u sastavu Dječjeg vrtića "Radost". U svom sastavu ima 9 područnih objekata: Ciciban, Jazine, Smiljevac, Vladimir Nazor, Ričine, Duga, Maslačak, Tratinčica, i Kožino.

Programi koji se provode u objektima Dječjeg vrtića "Sunce" odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Vjerski program, Program ranog učenja jezika (engleski jezik), Program rada sa darovitom djecom, Sportski program te program „Vrtić/igraonica u bolnici”.

Rad u jaslicama i vrtićima organiziran je na sljedeći način:
- primarni boravak jaslica od 06.30 – 16.30 sati
- primarni boravak vrtića od 06.30 – 16.30 sati
- primarni boravak vrtića (5 satni) od 7.30 – 12.30 sati
- poslijepodnevni boravak (predškola) od 15.30 – 18.00 sati
- program rada s nadarenom djecom 1x tjedno po 2 sata
- program rada "Vrtić u bolnici" od 10.00 do 18.00 sati
- sportski program integriran u redovni program od 8.00 -12.00 te od 15.30 – 18.00 sati

U Dječjem vrtiću "Sunce" zaposleno je 110 djelatnika:
1. Stručni djelatnici: ravnatelj, pedagog, defektolog, psiholog, zdravstveni voditelj i odgojitelji,
2. Administrativni djelatnici: tajnik, voditelj računovodstva i računovodstveni djelatnici,
3. Tehničko osoblje: kuhari, servirke, spremačice, pralja, vozač i domar.

Profesionalna kompetencija djelatnika
S ciljem unapređivanja kvalitete rada, kontinuirano radimo na profesionalnom usavršavanju djelatnika, te smo otvoreni za promicanje inovacija u radu (timski rad, akcijska istraživanja, projektno planiranje, samovrednovanje).

Studenti i pripravnici
Dječji vrtić "Sunce" je vježbaonica za praktično osposobljavanje studenata predškolskog odgoja i pedagogije Sveučilišta u Zadru, te za uvođenje pripravnika u samostalan rad koji provode odgojitelji i pedagozi-mentori.

Dječji vrtić "Sunce" je i središte za polaganje stručnih ispita odgojitelja predškolske djece s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita:
Predsjednica ispitnog povjerenstva: dr. sc. Diana Nenadić-Bilan
Tajnica ispitnog povjerenstva: Viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, prof.
Članovi povjerenstva:
Ana Dunatov, ravnateljica DV Sunce
Natalija Žorž-Brusić, odgojitelj savjetnik, zamjena za Jadranku Maletić, stručni suradnik pedagog DV Radost
prof. dr. sc. Robert Bacalja

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 10/97.)

Suradnja sa vanjskim ustanovama
Povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima iz neposrednog okruženja vrtića i šire radi jačanja stručne kompetencije, stjecanje novih spoznaja i obogaćivanje programa za djecu.

- Suradnja sa Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Suradnja sa stručnim službama osnovnih škola
- Suradnja sa Sveučilištem u Zadru
(Odsjek za izobrazbu odgojitelja i učitelja, odjel za pedagogiju, odjel za psihologiju)
- Suradnja s Kazalištem lutaka Zadar
- Suradnja s ostalim kulturnim ustanovama (knjižnice, muzeji,...)
- Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje
- Suradnja s Županijskim i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i znanost
- Suradnja s drugim čimbenicima koji doprinose povećanju kvalitete osnovne djelatnosti
- Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja i Opća bolnica,
- Centar za socijalnu skrb,
- DV Latica, Udruga za autizam, HURID,
- Centar za poticanje darovitosti djece „Bistrić“ u Zagrebu,
- Društvo naša djeca Zadar,
- Župni uredi i vjerski vrtići (realizacija programa vjerskog odgoja, posjete župama, blagoslov vrtića),
- Pučko otvoreno učilište (realizacija ranog učenja stranog jezika),
- predškolske ustanove na županijskoj i državnoj razini,
- Čistoća d.o.o. – sadržaji i aktivnosti vezani uz Ekološki program,
- suradnja s medijima (radio 057, Novi radio, televizija VOX, Gradska televizija, Zadarski list, Narodni list i dr.)