CICIBAN

Veslačka 1, Zadar
Tel. 023/236-410; 309-144

- Uprava Ustanove
- središnja kuhinja
- 10 vrtićkih skupina
- zdravstveni voditelj
- vrtić u kojem se provodi studentska praksa

Dječji vrtić Ciciban je u novom izdanju službeno otvoren 13. prosinca 2005. U DV Ciciban smješteno je 10 odgojnih skupina, od toga 3 jasličke skupine u prizemlju, te 7 vrtićkih skupina na katu.

U našem objektu smještena je središnja kuhinja kapaciteta 700 obroka, praonica i prostor za upravu dječjeg vrtića Sunce.

Naš vrtić krasi vanjski prostor adekvatno opremljen za provođenje aktivnosti na otvorenom.

DV Ciciban je vježbaonica za praktično osposobljavanje studenata te za stažiranje i pripremanje pripravnika za polaganje stručnog ispita.

Cjelodnevni vjerski program provodi se u jednoj mješovitoj odgojnoj skupini te se u suradnji s roditeljima osmišljava i valorizira njegova provedba.

Stručni rad u objektu se organizira kroz inkluziju djece s teškoćama s podrškom stručnog tima pedagog-psiholog-defektolog.

Prije početka dolaska djeteta u jaslice, organiziramo roditeljske sastanke na kojima se razmjenjuju razne informacije, pitanja, iskustva u cilju lakše prilagodbe djeteta na odvajanje od obitelji.

JAZINE

Obala kneza Branimira 4h, Zadar
Tel. 023/318-854; 314-442

- stručna služba ustanove
- 7 vrtičkih skupina te 2 skupine programa predškole
- vrtić u kojem se provodi studentska praksa

Rad je organiziran u sedam odgojnih skupina u primarnom desetosatnom programu (3 jasličke skupine u prizemlju, 4 vrtićke skupine na katu), te u jednoj odgojnoj skupini kraćeg programa-predškola.

DV Jazine je vježbaonica za praktično osposobljavanje studenata te za stažiranje i pripremanje pripravnika za polaganje stručnog ispita.

Naš vrtić krasi vanjski prostor adekvatno opremljen za provođenje aktivnosti na otvorenom.

Surađujemo sa širom društvenom zajednicom, te organiziramo razne posjete ovisno o projektu u kojem se nalazimo.

Njegujemo timski rad kao suradničku kulturu vrtića te uključujemo roditelje u razne projekte i u obilježavanje blagdana.

Prije početka dolaska djeteta u jaslice, organiziramo roditeljske sastanke na kojima se razmjenjuju razne informacije, pitanja, iskustva u cilju lakše prilagodbe djeteta na odvajanje od obitelji.

SMILJEVAC

Ivana Lucića bb, Zadar
Tel. 023/240-637; 240-644

- 2 vrtićke skupine,
- 2 jaslične skupine,
- 2 skupine u kraćem programu (program predškole).

DV Smiljevac je otvorio vrata svojim malim polaznicima 6.rujna 2006.

Prilikom realizacije godišnjeg plana i programa objekta polazi se od prava djece, uvažavanja potreba roditelja te društvene sredine.

Također provodimo neke elemente ekoloških i vjerskih programa u skladu s običajima sredine. U suradnji sa župom Sveti Ante Padovanski redovito se organizira blagoslov kruha, blagoslov vrtića te proslave povodom božićno-novogodišnjih blagdana.

Grupa odgojitelja stvara obogaćeni lutkarsko-dramski program sa djecom za djecu koji se ostvaruju kroz razne predstave.

Roditelji i djeca ovog vrtića imaju veliko humanitarno srce, pa se redovito odazivaju raznim humanitarnim akcijama.

Uz redovnu suradnju s roditeljima, sustavno se radilo na povećanju roditeljskih kompetencija kroz UNICEF-ov projekt "Rastimo zajedno - prve tri su najvažnije"

Prije početka dolaska djeteta u jaslice, organiziramo roditeljske sastanke na kojima se razmjenjuju razne informacije, pitanja, iskustva u cilju lakše prilagodbe djeteta na odvajanje od obitelji.

MASLAČAK

Ante Starčevića 23 f, Zadar
Tel. 023/240-800

- 2 vrtićke skupine
- 1 skupina u kraćem programu (program predškole)


Rad objekta organiziran je u tri odgojne skupine. Dvije jutarnje i jedne popodnevne (program predškole). Rad sa skupinama provodi se od 6:30 do 16:30h u jutarnjem i od 15:30 do 18h u popodnevnom terminu.

Provodimo projekte za osvješćivanje, prepoznavanje i poticanje zdrave prehrane, pa jelovnik obuhvaća puno voća i povrća, te dva obroka morskih plodova tjedno.

Stručni rad u objektu se organizira kroz inkluziju djece s teškoćama s podrškom stručnog tima pedagog-psiholog-defektolog.

Sobe dnevnog boravka su otvorene i međusobno povezane te su organizirane u obliku zajedničkih interesnih centara u kojima djeca spontano uče istraživajući kroz igru i u društvu vršnjaka.

Plan i program objekta uključuje i suradnju s roditeljima kroz kreativne radionice, tematske roditeljske sastanke, projekte, priredbe, te posjete javnim ustanovama.

VLADIMIR NAZOR

Nadbiskupa Vicka Zmajevića 12, Zadar
Tel. 023/213-095

- 2 vrtićke skupine
- mogućnost pohađanja peti pol-satnog programa
- program ranog učenja jezika (engleski jezik)

Područni objekt "Vladimir Nazor" nalazi se na početku Arbanasa kraj ogranka "Arbanasi" Gradske knjižnice. Ima dvije prostorije za cjelodnevni boravak te pripadajuće dvorište. U blizini nam je plaža Kolovare na kojoj često boravimo. Ostala okolina nam je također vrlo poticajna za učenje i igru na otvorenom.

Provodimo projekte za osvješćivanje, prepoznavanje i poticanje zdrave prehrane, pa jelovnik obuhvaća puno voća i povrća, te dva obroka morskih plodova tjedno.

Naš vrtić je obiteljskog tipa u kojem se djeca druže međusobno bez obzira na dob. Imamo dobru suradnju s Gradskom knjižnicom (ogranak Arbanasi) te surađujemo sa župnom crkvom Gospe Loretske u Arbanasima gdje imamo svoju procesiju za blagdan Gospe Loretske.

S roditeljima surađujemo na način da aktivno sudjeluju u programu te kroz zajednička druženja njegujemo baštinu i običaje lokalne zajednice.

Svake godine upisujemo dvije mješovite skupine djece u primarni program.

U jednoj odgojnoj skupini provodi se Program ranog učenja engleskog jezika kroz igre, ples, pokret, dramatizaciju, pjesme, likovni izričaj i brojne situacijske poticaje. Djeci se približava jezik kao sredstvo komunikacije stvarajući ozračje međujezičnih i međukulturnih vrijednosnih doticaja. Koriste se suvremeni izvori znanja kao i strategije i metode rada.

RIČINE

Josipa Jovića 1, Zadar
Tel. 023/214-482

- 1 vrtićka skupina
- peti pol-satni programPodručni objekt "Ričine" provodi petipolsatni program od 7:30 do 12:30h. S obzirom na kraći program, obrok je organiziran samo kroz doručak i zajutrak. Organizacija rada unutar našeg vrtića temelji se na osluškivanju dječjih potreba, suradnji sa stručno - razvojnom službom, a posebnu pažnju pridajemo suradnji s roditeljima kroz uključivanje u razne manifestacije.

Stručni rad u objektu se organizira kroz inkluziju djece s teškoćama s podrškom stručnog tima pedagog-psiholog-defektolog.

DUGA

Ante Starčevića bb, Zadar
Tel. 023/241-309

- 2 vrtićke skupine
- 1 skupina u kraćem programu (program predškole)


DV "Duga" radi po principu otvorene dječje kuće. Iako imamo dvije skupine, djeca se mogu igrati u cjelokupnom prostoru objekta gdje su im pripremljeni centri aktivnosti. Mi odgojitelji nastojimo kroz sustavno educiranje djece razvijati svijest o važnosti i povezanosti ekosustava, a posebno uloge čovjeka.

Stručni rad u objektu se organizira kroz inkluziju djece s teškoćama s podrškom stručnog tima pedagog-psiholog-defektolog.

Očuvanje i prihvaćanje različitosti, razvijanje i jačanje kulturnog i nacionalnog identiteta, njegovanje hrvatske nematerijalne baštine, usvajanje zdravog stila života samo su neke od zadaća naše kuće.

Suradnja s roditeljima je jedna od najvažnijih zadaća koju realiziramo kroz razne oblike: od roditeljskih sastanaka, preko raznih radionica i individualnih pristupa.

Vanjsko okruženje vrtića obogatili smo novim eko sadržajima (voćnjak, maslinik i povrtnjak). Potičemo razvoj ekološke svijesti (zajedno sa djecom ga uređujemo i njegujemo) kako bi stvorili uvjete za eko vrtić.

Stručni rad u objektu se organizira kroz inkluziju djece s teškoćama s podrškom stručnog tima pedagog-psiholog-defektolog.

TRATINČICA

Crno 145, Zadar
Tel. 023/274-004

- 1 vrtićka skupina
Naš vrtić nalazi se u gradskom predjelu Crno i s radom je započeo 2005. godine. Radno vrijeme vrtića je od 6.30 do 16.30. U vrtiću je upisana jedna odgojna skupina.

Težimo cjelovitom razvoju djeteta s posebnim naglaskom na iskustveno učenje te na učenje u prirodi.

Stručni rad u objektu se organizira kroz inkluziju djece s teškoćama s podrškom stručnog tima pedagog-psiholog-defektolog.

Program rada s djecom je organiziran u skladu s potrebama i interesima djece. U ostvarivanju naših programa koristimo pomoć roditelja, lokalne zajednice, raznih udruga, ustanova i sl. U vrtiću obilježavamo vjerske i međunarodne blagdane.

Ponosni smo na sudjelovanje u živim jaslicama koje organiziraju stanovnici Crnoga. Svakodnevno boravimo u gradskoj knjižnici ogranak Crno. Naše aktivnosti usmjerene su na stvaranje eko vrtića.

KOŽINO

Tel. 099/301-0511

- 1 vrtićka skupina

Dječji vrtić Kožino djeluje od 2012.godine. Vrtić je smješten u zgradi Mjesnog odbora Kožino, nedaleko od osnovne škole.

Radno vrijeme vrtića je od 6.30 do 16.30, a u primarni program vrtića je upisana jedna mješovita odgojna skupina. DV Kožino zadovoljava potrebe za uključivanje sve djece u lokalnoj zajednici.

Vanjski prostor je opremljen sadržajima za raznovrsne tjelesne aktivnosti na otvorenom.

Potičemo suradnju s roditeljima kao aktivnim sudionicima u životu i radu našeg vrtića.