NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za svibanj, 2017.

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 2. svibnja 2017. godine s početkom u 11 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.
 

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 10. 05. 2017. godine u DV Sunce prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 10. 05. 2017. godine s početkom u 11 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita

Srijeda 10. 05. 2017.g.

 

8,45

DV JAZINE

Pripravnica

Mentor

01. MONI STOJANOVIĆ

 

IVANA SAVANOVIĆ

02. INES BAŠIĆ

 

SILVANA SAPUN

03. PETRA SKOČIĆ LJUTIĆ

 

NATALIJA BEGONJA

 

9,30

DV CICIBAN

04.KATARINA 

    MATIJAŠEVIĆ

 

LIDIJA BOBIĆ

05. GABRIJELA KOŽULIĆ

 

MIRJANA MIŠULIĆ

06. ANA DUKIĆ

 

MIRJANA MIOČIĆ


Usmeni dio ispita

Srijeda 10. 05. 2017.g.

11,00

DV SUNCE

Veslačka 1

07.       LUCIJA KIKIĆ MARAČIĆ

08.       ANA MATAK

 

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 17. 05. 2017. godine u DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 17. 05. 2017. godine s početkom u 11 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita

Srijeda 17. 05. 2017.g.

 

 

8,45

DV JAZINE

Pripravnica

Mentor

09.       MARIJA KLARIĆ

 

IVANA SAVANOVIĆ

10.       KRISTINA ROGIĆ

 

SILVANA SAPUN

11.       LUCIJA MARIĆ

 

NATALIJA BEGONJA

 

9,30

DV CICIBAN

12.       LUCIJA PERINOVIĆ

 

LIDIJA BOBIĆ

13.       BRANKO TUROPOLJAC

 

MIRJANA MIOČIĆ


Usmeni dio ispita

Srijeda 17.5.2017

11,00

DV SUNCE

Veslačka 1

14.       BRANKA KARIN BACH KHOJAH

 

15.       MARIJANA LAMBAŠA

 

 

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 19. 05. 2017. godine u DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 19. 05. 2017. godine s početkom u  11 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita

Petak 19. 05. 2017.g.

 

8,45

DV JAZINE

Pripravnica

Mentor

16.       MAJA UCOVIĆ

 

IVANA SAVANOVIĆ

17.       TAMARA SMAJO

 

SILVANA SAPUN

 

 

9,30

DV CICIBAN

18.       LARA SVOBODA

 

LIDIJA BOBIĆ

19.       ANA LUKAČIĆ

 

MIRJANA MIŠULIĆ

20.       BARBARA ŠIMUNIĆ

 

MIRJANA MIOČIĆ

    

Usmeni dio ispita

Petak 19.05. 2017.g.

11,00

DV SUNCE

Veslačka 1

21.       MIŠELA PILATO

 

 

22.       EDITA ČUPIĆ

 

 

 

 

 

 

 

PODACI ZA UPLATU:

Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni) 1.558,93 KN

Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37 KN

Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00 KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02 KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar

IBAN:
HR2124020061100460285

MODEL:
HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice + datum polaganja ispita) npr. : Moni Stojanović (0110052017)