NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za ožujak 2017. godine

 

 

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 01. ožujka 2017. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 10.03.2017.  i 17.03. 2017. godine u DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 10.03.2017. i 17.03. 2017. godine s početkom u 11 sati u DV Sunce.

 

     Praktični dio ispita

     Petak 10.03.2017.g.

 

     8,45

     DV JAZINE

 

Pripravnica

Mentor

01. BRANKA KARIN BACH

     KHOJAH

IVANA SAVANOVIĆ

02. OLGA TOMAŽIN

SILVANA SAPUN

 

03. MARIJANA LAMBAŠA

 

NATALIJA BEGONJA

 

    9,30

    DV CICIBAN

04. EDITA ČUPIĆ

MIRJANA MIŠULIĆ

 

05. TAMARA BLASLOV

MIRJANA MIOČIĆ

 

     Usmeni dio ispita

     Petak 10.03.2017.g.

 

    11,00

    DV SUNCE

    Veslačka 1

06.        ANA MATAK

 

07.        MELITA CRNADAK

 

08.        LUCIJA BUDIJA

 

 

Praktični dio ispita

Petak 17.03.2017.g.

 

8,45

DV JAZINE

Pripravnica

Mentor

09. MONI STOJANOVIĆ

IVANA SAVANOVIĆ

10. LARA SVOBODA

NATALIJA BEGONJA

 

9,30

DV CICIBAN

11. JOSIPA SESAR

 

LIDIJA BOBIĆ

12. TAMARA SMAJO

MIRJANA MIŠULIĆ

 

13. JOSIPA ŠTRKALJ

    ŠOKOTA

MIRJANA MIOČIĆ

 

 

Usmeni dio ispita

Petak 17.03.2017.g.

 

 11,00

DV SUNCE

Veslačka 1

 

14. LUSIANA MAŠINA

 

        15. TONĆICA MARIJAN

 

        16. LUCIJA KIKIĆ MARAČIĆ

 

17. PETRA OBRATOV

 

 

 

PODACI ZA UPLATU:

Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni) 1.558,93 KN

Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37 KN

Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00 KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02 KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar

IBAN:
HR2124020061100460285

MODEL:
HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice + datum polaganja ispita) npr. : BRANKA KARIN BACH KHOJAH (0110032017)