NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za siječanj 2017.

        

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 12.siječnja 2017. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.
PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 26.01.2017. godine u DV Sunce prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 26.01.2017. godine s početkom u 11sati u DV Sunce.

 

Praktični dio ispita

Četvrtak, 26.01.2017. u 8,45h

DV JAZINE

Pripravnice:
01. LUSIANA MAŠINA (Mentorica: IVANA SAVANOVIĆ)
02. LUCIJA KIKIĆ MARAČIĆ (Mentorica: SILVANA SAPUN)
03. TONĆICA MARIJAN (Mentorica: NATALIJA BEGONJA)

Četvrtak, 26.01.2017. u 9,30h

DV CICIBAN

Pripravnice:
04. ANTONIA ĆURKOVIĆ(Mentorica: SILVANA ČUBRIĆ)
05. ĐANA BAJLO (Mentorica: MIRJANA MIOČIĆ)

 

Usmeni dio ispita
Četvrtak, 26.01.2017. u 11h

DV SUNCE
Veslačka 1

06. IVA SANTINI
07. MIŠELA PILATO
08. LUCIJA BUDIJA
09. PETRA OBRATOV
10. ANA MARTINOVIĆ
11. PETRA ČVRLJAK

12. MATEJA DŽELALIJA

 

PODACI ZA UPLATU:

Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni) 1.558,93 KN

Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37 KN

Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00 KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02 KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar

IBAN:
HR2124020061100460285

MODEL:
HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice + datum polaganja ispita) npr. : Lusiana Mašina 0126012017