NOVOSTI

STRUČNI ISPIT za svibanj 2016.

 

 

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 10. svibnja 2016. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 20.05.2016. i 27. 05. 2016. godine u DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 20.05.2016. i  27. 05. 2016. godine s početkom u 11 sati u DV Sunce.

 

Praktični dio ispita

Petak

20.05. 2016.

 

8. 45. sati

DV JAZINE

 

Pripravnica

Mentor

01. IVA VELJAČA

IVANA SAVANOVIĆ

02. IVANA DOBROVIĆ

NATALIJA BEGONJA

 

03. MARIJANA SORIĆ

SILVANA SAPUN

9.15. sati

DV CICIBAN

04.  MATEA DŽELALIJA

 

SILVANA ČUBRIĆ

05. IVONA VUKAS

 

MIRJANA MIŠULIĆ

 

 

Usmeni dio ispita

Petak,  20.05.2016.g

 

11,00 sati

DV CICIBAN

Veslačka 1

06. MELITA CRNADAK

 

07. IVA GOSPIĆ

 

08. BARBARA ĆEVID

 

09. ANA KLARIĆ

 

10. ANTONIJA RAK

 

11. MARIJA KALAC

 

 

Praktični dio ispita

Petak 27.05.2016.g.

 

8,45

DV JAZINE

 

Pripravnica

Mentor

12. KRISTINA GULAN

IVANA SAVANOVIĆ

13. JOSIPA KREČAK

SILVANA SAPUN

 

9,15

DV CICIBAN

14. LJILJANA ĆURKOVIĆ

SILVANA ČUBRIĆ

 

15. ANA MARTINOVIĆ

 

LIDIJA BOBIĆ

16. MAJA MAZIĆ

 

MIRJANA MIOČIĆ

 

Usmeni dio ispita

Petak 27.05.2016.g.

 

 11,00

DV SUNCE

Veslačka 1

 

17.VEDRANA BRAČIĆ

 

18. MIŠELA PILATO

 

19. BARBARA REIF

 

20. NIKOLINA FIŽULIĆ

 

21. MARIJA AJDUKOVIĆ

 

22. MARIJA KLANAC

 

23. KRISTINA ŠARE

 

 

PODACI ZA UPLATU

Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni) 1.558,93 KN

Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37 KN

Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00 KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02 KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar

IBAN:
HR2124020061100460285

MODEL:
HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice + datum polaganja ispita) npr. : IVA VELJAČA 0120052016; MATEA DŽELALIJA 0420052016...)