NOVOSTI

OBJAVA UPISA U VRTIĆE I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravna vijeća Dječjeg vrtićaRadosti Dječjeg vrtićaSunceraspisuju zajedničku    

 

OBJAVU UPISA U VRTIĆE I JASLICE

DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR i

DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR

ZA PEDAGOŠKU 2016./2017. GODINU

 

u objektima DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR:

 

- Područni objekt „BILI BRIG”, Rapska ulica 34

- Područni objekt „BOKANJAC”, Davorina Trstenjaka 20

- Područni objekt „GALEB”, Federica Grisogona 14

- Područni objekt „GRIGOR VITEZ”, Đure Sudete bb

- Područni objekt „JADRAN”, Aleksandra Paravije 2

 

i u objektima DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR

 

- Područni objekt „CICIBAN”, Veslačka 1

- Područni objekt „JAZINE”, Obala kneza Branimira 4 h

- Područni objekt „SMILJEVAC”, Ivana Lucića bb

- Područni objekt „MASLAČAK”, Ante Starčevića 19

- Područni objekt „DUGA”, Ante Starčevića bb

- Područni objekt „TRATINČICA”, Crno 145

- Područni objekt „RIČINE”, Put Kotlara 1

- Područni objekt „VLADIMIR NAZOR”, Nad. Vicka Zmajevića 12

- Područni objekt „KOŽINO”, Kožino, Ulica II  br. 5

 

Radno vrijeme područnih objekata: od 06,30 do 16,30 sati,

osim područnog objekta „Ričine”: od 07,30 do 12,30 sati.

 

1. Pravo na upis imaju sva djeca s prebivalištem na području Grada Zadra od navršene jedne ( 1 ) godine života do polaska u osnovnu školu.

 

 

2. OBVEZNA Dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom upisa:

 

ZA VRTIĆ ILI JASLICE

 

1. Popunjena i potpisana prijava za upis  djeteta u predškolsku ustanovu ( obrazac prijave preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr )

2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,

3. potvrda o prebivalištu djetetaizvornikne starija od 6 mjeseci,

4. preslika osobne iskaznice Korisnika usluga,

5. potvrda poduzeća, ustanove, obrta Korisnika usluga o radnom odnosu  s OIB-om Korisnika usluga – izvornik – ne starija od 3 mjeseca,

6. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik – ne starije od 1 mjeseca,

7. preslika rodnog lista ostale djece u obitelji,

8. elektronički zapis o radno pravnom statusu korisnika usluga (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - izvornik.

 

DRUGA BITNA DOKUMENTACIJA (UKOLIKO JE KORISNIK USLUGA POSJEDUJE):

- preslika potvrde o statusu invalida domovinskog rata sa 70% i više invalidnosti,

- preslika potvrde o skrbništvu, udomiteljstvu i sl.,

- potvrda Centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama u obitelji - izvornik,

- nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima - izvornik,

- preslika IP kartice Korisnika usluga za prethodnu godinu ,

- preslika rješenja o pravu na dječji doplatak,

- dokaz o podstanarstvu - izvornik,

- preslika pravomoćne presude o razvodu braka,

- potvrda statusa redovnog studenta s fakulteta.

 

ZA PREDŠKOLU (2,5-satni, popodnevni program)

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

1. Popunjena i potpisana prijava za upis  djeteta u predškolsku ustanovu ( obrazac prijave preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr )

2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,

3. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornikne starije od 1 mjeseca,

4. ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:

- nalaz i mišljene Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima - izvornik,

 

NAPOMENA:  za 2,5-satni popodnevni program predškole u Dječji vrtić „Radost“ Zadar upisi se vrše za sljedeće područne objekte: Bili Brig, Bokanjac, Galeb, Grigor Vitez, Jadran, Voštarnica, Vruljica, Višnjik, a za Dječji vrtić „Sunce“ za područne objekte: Jazine, Duga, Maslačak, Smiljevac i za potrebe mjesnog odbora Ploče i Dračevac – za Osnovnu školu Krune Krstića Područna škola Ploče. 

 

3. Upisi će se vršiti

 

za DJEČJI  VRTIĆ „RADOST“ ZADAR na adresi: ZADAR, BARTOLA KAŠIĆA 3/I

(zgrada Peglice)

 

za DJEČJI  VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR na adresi: ZADAR, VESLAČKA 1

PO „CICIBAN“ I UPRAVA (u prizemlju)

 

UPISI TRAJU OD 22.04.2016. DO 10.05.2016. GODINE U VREMENU OD 08,30 DO 12,30 SATI.

 

Preuzimamo samo potpunu dokumentaciju.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone:

 

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ ZADAR       023/211-984/

 

DJEČJI VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR          023/236-410/

 

Rezultati upisa objavit će se na Oglasnoj ploči i web stranici Vrtića do 25. lipnja 2016. godine.