NOVOSTI

STRUČNI ISPIT za ožujak 2016.

 

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 8. ožujka 2016. godine s početkom u 10,30 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 24. 03.2016. godine u DV Sunce prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 24.03.2016. godine i 25.03. 2016. s početkom u 11 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita
Četvrtak 24.03.2016. g.
8. 45. sati
DV JAZINE

Pripravnice:

 01. KRISTINA ŠARE (Mentorica: IVANA SAVANOVIĆ)
 02. MARIJA KLANAC (Mentorica: NATALIJA BEGONJA)
 03. IVANA BABIĆ (Mentorica: SILVANA SAPUN)

9.15. sati
DV CICIBAN

Pripravnice:

04. BARBARA ĆEVID (Mentorica: SILVANA ĆUBRIĆ)
05. ANA KLARIĆ (Mentorica: MIRJANA MIŠULIĆ)

Usmeni dio ispita
Četvrtak 24.03.2016.g

11,00 sati
DV CICIBAN
Veslačka 1

06. MIŠELA PILATO
07. ELENA KURTA
08. SAJDA GOLUBOVIĆ

Praktični dio ispita
Petak 25.03.2016.g.
8,45
DV JAZINE

Pripravnice:

09.NIKOLINA FIŽULIĆ (Mentorica: IVANA SAVANOVIĆ)

10.ANTONIJA RAK (Mentorica: SILVANA SAPUN)

9,15
DV CICIBAN


11. IVA GOSPIĆ (Mentorica: SILVANA ČUBRIĆ)

12.MELITA CRNADAK (Mentorica: LIDIJA BOBIĆ)
13. IVA BENČEK (Mentorica: MIRJANA MIOČIĆ)

Usmeni dio ispita
Petak 25.03.2016.g.
11,00

DV SUNCE
Veslačka 1

14.EVA MATIJEVIĆ
15. MARIJA ČIRJAK

16. ANČICA SAMODOL

 

PODACI ZA UPLATU

Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni) 1.558,93 KN

Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37 KN

Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00 KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02 KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar

IBAN:
HR2124020061100460285

MODEL:
HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA:(Redni broj pripravnice + datum polaganja ispita) npr. : KRISTINA ŠARE 0125032016; MARIJA KLANAC 0225032016…)