NOVOSTI

Stručni ispit za RUJAN, 2015.

 

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 10. rujna  2015. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.
PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 23.09.2015.godine u DV Sunce prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 23. 09.2015.godine s početkom u 11sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita

Srijeda,  23.09.2015.g.

8. 45. sati DV JAZINE

Pripravnice:
1. ANČICA SAMODOL (Silvana Sapun)
2. ANTONIA ADŽIĆ (Ivana Savanović)

9.30. sati DV CICIBAN

1. EVA MATIJEVIĆ (Silvana Ćubrić)

2. JELENA DUJIĆ (Mirjana Mišulić)
 

Usmeni dio ispita
Srijeda, 23.09.2015.g

11.00 sati DV SUNCE
Veslačka 1
1. IVANA LOKAS
2. ANA SKROČE
3. KRISTINA ĆUKOVIĆ (ŠUBR)
4. MARIJA AJDUKOVIĆ
5.ANITA KOCIJAN
6. MATEJA KOKIĆ
7. ANITA MILOVAC