NOVOSTI

Upisi za pedagošku 2015./ 2016. godinu

 

 

 

 

 

Upravna vijeća Dječjeg vrtića “Radost” i Dječjeg vrtića “Sunce” raspisuju zajedničku    

OBJAVU UPISA U VRTIĆE I JASLICE
DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR i
DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR
ZA PEDAGOŠKU 2015./2016. GODINU

 

u objektima DJEČJEG VRTIĆA „RADOST” ZADAR:

- Područni objekt „BILI BRIG”, Rapska ulica 34
- Područni objekt „BOKANJAC”, Davorina Trstenjaka 20
- Područni objekt „GALEB”, Federica Grisogona 14
- Područni objekt „GRIGOR VITEZ”, Đure Sudete bb
- Područni objekt „JADRAN”, Aleksandra Paravije 2
- Područni objekt „PČELICA”, Nikole Tesle bb
- Područni objekt „VOŠTARNICA”, Put Murata 14
- Područni objekt „VRULJICA”, Ivana Meštrovića 14
- Područni objekt „VIŠNJIK”, Ulica Domovinskog rata 7

i u objektima DJEČJEG VRTIĆA „SUNCE” ZADAR

- Područni objekt „CICIBAN”, Veslačka 1
- Područni objekt „JAZINE”, Obala kneza Branimira 4 h
- Područni objekt „SMILJEVAC”, Ivana Lucića bb
- Područni objekt „MASLAČAK”, Ante Starčevića 19
- Područni objekt „DUGA”, Ante Starčevića bb
- Područni objekt „TRATINČICA”, Crno 145
- Područni objekt „RIČINE”, Put Kotlara 1
- Područni objekt „VLADIMIR NAZOR”, Nad. Vicka Zmajevića 12
- Područni objekt „KOŽINO”, Kožino, Ulica II br. 5

Radno vrijeme područnih objekata: od 06,30 do 16,30 sati,
osim područnog objekta „Ričine”: od 07,30 do 12,30 sati.

1. Pravo na upis imaju sva djeca s prebivalištem na području Grada Zadra od navršene jedne ( 1 ) godine života do polaska u osnovnu školu.

2. OBVEZNA Dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom upisa:

ZA VRTIĆ ILI JASLICE

1.Popunjena i potpisana prijava za upis  djeteta u predškolsku ustanovu ( obrazac prijave preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr )
2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
3. preslika potvrde o prebivalištu djeteta i osobne iskaznice Korisnika usluga,
4. potvrda poduzeća, ustanove, obrta Korisnika usluga o radnom odnosu  sa OIB-om Korisnika usluga – izvornik,
5. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik,
6. preslika rodnog lista ostale djece u obitelji,
7. elektronički zapis o radno pravnom statusu korisnika usluga (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

DRUGA BITNA DOKUMENTACIJA (UKOLIKO JE KORISNIK USLUGA POSJEDUJE):
- preslika potvrde o statusu invalida domovinskog rata sa 70% i više invalidnosti,
- preslika potvrde o skrbništvu, udomiteljstvu i sl.,
- preslika potvrde Centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama u obitelji,
- preslika Nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima,
- preslika IP kartice Korisnika usluga za prethodnu godinu ,
- preslika rješenja o pravu na dječji doplatak,
- preslika dokaza o podstanarstvu,
- preslika pravomoćne presude o razvodu braka,
- potvrda statusa redovnog studenta s fakulteta.

ZA PREDŠKOLU

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjena i potpisana prijava za upis  djeteta u predškolsku ustanovu ( obrazac prijave preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranicama Vrtića: www.radost-zadar.hr ili www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr )
2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
3. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik,
4. ostala dokumentacija ukoliko je Korisnik usluga posjeduje:
- preslika Nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava i obveza iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima,


3. Upisi će se vršiti

za DJEČJI  VRTIĆ „RADOST“ ZADAR na adresi: ZADAR, BARTOLA KAŠIĆA 3/I
(zgrada Peglice)

za DJEČJI  VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR na adresi: ZADAR, VESLAČKA 1
PO „CICIBAN“ I UPRAVA (u prizemlju)

UPISI TRAJU OD 13.04.2015. DO 08.05.2015. GODINE U VREMENU OD 08,30 DO 12,30 SATI.

Preuzimamo samo potpunu dokumentaciju.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone:

DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ ZADAR 023/211-984/

DJEČJI VRTIĆ „SUNCE“ ZADAR        023/236-410

Rezultati upisa objavit će se na Oglasnoj ploči i web stranici Vrtića do 25. lipnja 2015. godine.