NOVOSTI

Raspored polaganja stručnog ispita za ožujak 2015.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 6. ožujka 2015. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

 

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 11. 03.2015. i 12.03.2015. godine u DV Sunce prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 11.03.2015. i 12.03.2015.godine s početkom u 11sati u DV Sunce.

Raspored za praktični dio ispita za srijedu, 11.03. 2015.g. :

8. 45. Sati , DV JAZINE
1. MATEA SKOBLAR PUPOVAC ( Mentor:  IVANA SAVANOVIĆ)
2. IVONA LULIĆ ( Mentor: NATALIJA BEGONJA)
3. SANDRA LONČAREVIĆ( Mentor: KORNELIJA PAHLJINA)

9.15. sati, DV CICIBAN
1.ANA MIOČIĆ( Mentor: SILVANA ĆUBRIĆ)
2.KATJA HRABROV( Mentor: MIRJANA MIŠULIĆ)

Rapored za usmeni dio ispita za srijedu, 11.03.2015.g.:

DV CICIBAN, Veslačka 1  u 11,00 sati:
1. JOSIPA BOŽIĆ
2. KARLA VIŠIĆ
3. SILVIJA VIDAIĆ KRAJNC
4. NENSI LABURA
5.TINA BOKUN

 

Raspored za praktični dio ispita za četvrtak 12.03.2015.g.

DV JAZINE u 8,45 sati:
1. SNJEŽANA RISTIĆ ( Mentor: KORNELIJA PAHLJINA)
2. MATEJA KOKIĆ ( Mentor: IVANA SAVANOVIĆ)
3. ANITA MILOVAC ( Mentor: SILVANA SAPUN)

DV CICIBAN u 9,15 sati:
1.EMILIA UREM BAKOVIĆ ( Mentor: SILVANA ČUBRIĆ)
2.MARIJA BUBIĆ ( Mentor: LIDIJA BOBIĆ)

Raspored za usmeni dio ispita za četvrtak 12.03.2015.g.

DV SUNCE, Veslačka 1 u 11,00 sati:
1. KRISTINA ĆURKOVIĆ
2. MARIJA LUBURA
3. BOŽENA VRSALJKO
4. VESNA DUVNJAK