NOVOSTI

Stručni ispiti za siječanj 2022.

 

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 7. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 14.1.2022. godine u  DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 14.1.2022. godine s početkom u 10 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita
Petak, 14.1.2022.g.

PO CICIBAN u 9 sati

Pristupnice:

                 1. KATARINA KRŠLOVIĆ (mentorica: ANA JURJEVIĆ)

                 2. DORA ZEKANOVIĆ (mentorica: LIDIJA BOBIĆ)

 

Usmeni dio ispita
Petak, 14.1.2022.g.

DV SUNCE (PO Ciciban, Veslačka 1) u 10 sati

Pristupnice:

             1. RAMONA ĐURAS

             2. MARIJANA ŽIVČIĆ

             3. KATIJA ĆALETA CAR

             4. NATALIJA IVKOVIĆ

             5. TATIJANA BARIĆ

 

PODACI ZA UPLATU:
Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni): 1.558,93KN
Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37KN
Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar
IBAN:HR2124020061100460285
MODEL:HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice+datum polaganja ispita) npr.: Katarina Kršlović (14012022).