NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za rujan 2021.

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 7.rujna 2021.godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.
PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 14.9.2021. godine u  DV Sunce prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 14.9.2021. godine s početkom u  10 i 30 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita
Utorak, 14.9.2021.g.

PO JAZINE u 8,45 sati

Pristupnice:

1. IVA VUKOREPA (mentorica: IVANA SAVANOVIĆ)

PO CICIBAN u 9,30 sati

2. ANA GULAN (mentorica: ANA JURJEVIĆ)
3. ANA VIDOŠEVIĆ (mentorica:LIDIJA BOBIĆ)

Usmeni dio ispita
Utorak, 14.9.2021.g.
10,30 u DV SUNCE (PO Ciciban, Veslačka 1)

Pristupnice:

1. KRISTINA ĆUKOVIĆ
2. IVANA BRALIĆ
3. HELENA PERIĆ
4. RAMONA ĐURAS

5. MARGARETA ŠARLIJA

PODACI ZA UPLATU:
Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni): 1.558,93KN
Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37KN
Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar
IBAN:HR2124020061100460285
MODEL:HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice+datum polaganja ispita) npr.: Ivana Vukorepa (1142021).