NOVOSTI

Radionica engleskog jezika u sklopu projekta Mreža ZaDar

U okviru projekta „Mreža ZaDar“-mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, dječji vrtić „Tratinčica“proveo je kreativnu radionicu engleskog jezika u kojoj su sudjelovala djeca od 5 do 7 godina.

Predškolski odgoj smatra se najvažnijom stepenicom u cjelokupnom razvoju djeteta, stoga je poželjno u ranoj dobi pružiti djeci zadovoljstvo učenja engleskog jezika kroz igru, jer je upravo to dob kad djeca najbolje usvajaju jezik.
Tema radionice su bili proljetni pojmovi te dinosauri, gdje se brojalicama i pričama utječe na proširenje dječjeg vokabulara. Cilj radionice bio je:
       - bogaćenje djetetove spoznaje novim riječima na engleskom jeziku,
       - stvarati naviku slušanja, razumijevanja i govora na engleskom jeziku.