NOVOSTI

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Pravilnika o upisu djece
i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
u Dječjem vrtiću „Sunce“ Zadar


Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) i članka 97. Statuta  Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Sunce“ donosi Nacrt prijedloga Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, prema tekstu u privitku.

Nacrt Pravilnika javno se objavljuje na web stranici Dječjeg vrtića „Sunce“, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt Pravilnika je 30 dana od dana objave, odnosno do 07. travnja 2021. godine.

Primjedbe na Nacrt Pravilnika mogu se slati na email adresu: djecji.vrtic.sunce@zd.t-com.hr

Obrazac za javno savjetovanje
Obrazloženje za javno savjetovanje 2021
Pravilnik o upisu djece 2021