NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za ožujak, 2021.

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se
3.ožujka 2021. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja
i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.
PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 12.3. 2021. godine u DV Sunce
prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 12.3.2021. godine s početkom u
10 sati u DV Sunce.

Praktični dio ispita

Petak, 12.3.2021.g.
DV CICIBAN
9,00 h

Pristupnice:

1. SANJA BARIŠIĆ (Mentorica: LIDIJA BOBIĆ)
2. MAURICIJA PLENČA (Mentorica: MIRJANA MIOČIĆ)
3. NIKOLINA KARLO (Mentorica: ANA JURJEVIĆ)

 

Usmeni dio ispita

Ponedjeljak, 12.3.2021.g.
10,00 h
DV SUNCE
Veslačka 1

Pristupnice:
1. SARA BUGARIJA
2. RAMONA ĐURAS
3. KATARINA ŠTEVANJA
4. ANA LOKAS
5. MARGARETA ŠARLIJA
 

PODACI ZA UPLATU:
Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni): 1.558,93KN
Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37KN
Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar
IBAN:HR2124020061100460285
MODEL:HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice+datum polaganja ispita) npr.: Sara Bugarija (11232021).