NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za siječanj, 2021.

PISMENI DIO STRUČNOG ISPITA  za odgojitelje predškolske djece  održat će se 
11.siječnja 2021.godine s  početkom  u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja  SVEUČILIŠTA U ZADRU.

 

PRAKTIČNI  DIO  STRUČNOG  ISPITA održat će se 19.01.2021.godine   u  DV SUNCE prema  sljedećem rasporedu:

Praktični dio ispita:

Utorak, 19.01.2021.g u DV JAZINE u 8:45 sati              .

1. Sara Bugarija (mentor Ivana Savanović)
2. Ana Lokas (mentor Natalija Begonja)

Praktični dio ispita:

Utorak, 19.01.2021.g u DV CICIBAN u  9:30 sati

3. Romana Đuras (Lidija Bobić)
4. Margareta Šarlija (Mirjana Miočić)

 

USMENI DIO STRUČNOG  ISPITA održat će se u utorak, 19.01.2021.g u DV Sunce, Veslačka 1, s početkom  u 11:00 sati

1. Lucija Nadinić

 

Pedagoginja:Vilma Mazija