NOVOSTI

Stručni ispit za lipanj, 2020. godine

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 16. lipnja 2020. godine s početkom u 10 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.


PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 23.6.2020. godine u DV Radost i   DV Sunce  prema rasporedu.


USMENI dio stručnog ispita održat će se 23.6.2020. godine s početkom u 11  sati u DV Sunce.

 

Praktični dio ispita

Utorak, 23.6. 2020.g.
DV VOŠTARNICA u 8,45h 

Pristupnice:
1. ANĐELA ŠANGO (Mentorica: IVANA IVETIĆ)
2. MATINA SABALIĆ (Mentorica: RENATA STIPANOV)
3. KRISTINA GULAN (Mentorica: RENATA STIPANOV)


DV CICIBAN u 9,30h

Pristupnice: 

1.NEVENA MARIN JURJEVIĆ (Mentorica: MIRJANA MIŠULIĆ)

2. VESNA ŠUPE (Mentorica: MIRJANA MIOČIĆ)

 

Usmeni dio ispita 


Utorak, 23.6. 2020.g. u 11,00h
DV SUNCE
Veslačka 1

1. KATARINA KNEŽEVIĆ
2. ANTONIJA LIPOTICA
3. LUCIJA SERDAREVIĆ
4. IVONA BUKŠA
5. PETRA HRANJ
6. NIKOLINA PEDIĆ

PODACI ZA UPLATU:
Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni): 1.558,93KN
Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37KN
Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar
IBAN:HR2124020061100460285
MODEL:HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice+datum polaganja ispita) npr.: Anđela Šango (12362020).