NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za siječanj 2020.

 

 

 

 

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 7. siječnja 2020. godine s početkom u 11 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 17.1.2020. godine u DV Radost i  DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 17.1.2020. godine s početkom u 11  sati u DV Sunce.
 

Praktični dio ispita
Petak, 17.1.2020.g. u 9,30 sati u PO Ciciban
pristupnice:
                   1. MAJA VITAS  (mentorica: LIDIJA BOBIĆ)
                   2. VESNA ŠKUGOR (mentorica: MIRJANA MIOČIĆ)

Usmeni dio ispita
Petak, 17.1.2020. u 11,00 sati u PO Ciciban, Veslačka 1

pristupnice:

                  1. MAJA MAKSAN

                  2. ANTONIJA ORLIĆ

                  3. NINA ŠAPINA

                  4. IVONA BRKLJAČA

                  5. MAJA MAGAŠ

                  6. MAŠA BRZOJA

                  7. ANTONIJA LIPOTICA

                  8. KRISTINA UZELAC

 

PODACI ZA UPLATU:
Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni): 1.558,93KN
Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37KN
Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02KN


PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar
IBAN:HR2124020061100460285
MODEL:HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice+datum polaganja ispita) npr.: Maja Vitas (11712020).