NOVOSTI

EDUKACIJA ART TERAPIJE S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

          U partnerskom vrtiću Maslačak u sklopu projekta „Mreža ZaDar - mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja“ - UP.02.2.2.08.0054  realizirala se edukacija za primjenu Art terapije s djecom predškolske dobi. Edukacija je trajala 3 dana, a polaznici su bili odgojiteljice partnerskih vrtića Radost, Sunce, Maslačak, Šuškalica, Klokan, Golubica i Ribica. 

     Polaznice su imale priliku upoznati se sa specifičnim  tehnika iz područja primjene ekspresivnih art terapija u cilju osvještavanja, izražavanja i prorade emocionalnog iskustva u radu s djecom. Svrha je ovih edukacija bila da se u okviru kreativnog procesa likovnog i dramskog stvaralaštva potakne razumijevanje komunikacije, grupne dinamike i usvajanja pozitivne slike o sebi kod djece predškolske dobi.