NOVOSTI

STRUČNI ISPITI ZA rujan 2019.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 9.rujna 2019. godine s početkom u 10,00 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.

PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 20.9.2019. godine u DV Sunce prema rasporedu.

USMENI dio stručnog ispita održat će se 20.9.2019. godine s početkom u 11 sati u DV Radost.

Praktični dio ispita:

Petak, 20.9.2019.g.

u 9,30 sati u PO CICIBAN
1. ANTONIJA LIPOTICA ( mentorica: MIRJANA MIOČIĆ)

 

PODACI ZA UPLATU:
Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni): 1.558,93KN
Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37KN
Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02KN


PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar
IBAN:HR2124020061100460285
MODEL:HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice+datum polaganja ispita) npr.: ANTONIJA LIPOTICA (0120092019)