NOVOSTI

MrežaZadar – glazbena edukacija i terapija glazbom

30.05.2019.g. je započeo ciklus edukacija/radionica koje se provode u Zadru, a prva na rasporedu održavanja je edukacija Primjena elemenata Orff Schulwerka u glazbenoj edukaciji i terapiji glazbom. Edukacija za ukupno 50 polaznika/ca odgojitelja/ica i članova/ica stručne službe partnerskih vrtića realizirana je u DV Sunce, našem područnom objektu Ciciban.

Edukaciju je provodila Hrvatska udruga Carla Orffa – HUCO. HUCO je profesionalna organizacija odgojitelja, učitelja, glazbenih i plesnih pedagoga, rehabilitatora, logopeda, muzikoterapeuta, psihologa, pedagoga koja njeguje i promiče holistički glazbeni program za djecu temeljen na Orffovom pristupu i filozofiji. Polaznici su imali priliku upoznati se sa interaktivnim i multisenzornim djelovanjem glazbe, pod vodstvom mentora izrađivati će instrumente kojima se pospješuje koncentracija, razvoj taktilne, optičke, akustičke i prostorne percepcije te koordinacija djece, pjevati, plesati i još mnogo toga.