NOVOSTI

STRUČNI ISPITI za svibanj, 2019.

PISMENI dio stručnog ispita za odgojitelje predškolske djece održat će se 7.svibnja 2019. godine s početkom u 11,00 sati na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja SVEUČILIŠTA U ZADRU.
PRAKTIČNI dio stručnog ispita održat će se 15.5.2019. godine u DV Sunce prema rasporedu.
USMENI dio stručnog ispita održat će se 15.5.2019. godine s početkom u 11 sati u DV Sunce.

 

Praktični dio ispita

Srijeda, 15.5.2019.g.
u 8,45 sati u PO JAZINE
pripravnice:
1. MARGARETA ŠARLIJA (mentorica: NATALIJA BEGONJA)
2. PAULA MARINKOVIĆ (mentorica: SILVANA SAPUN)

3. KATARINA KRNIĆ (mentorica: IVANA SAVANOVIĆ)

 

u 9,30 sati u PO CICIBAN
1. ANDREA JELENKOVIĆ ( mentorica: LIDIJA BOBIĆ)
2. TEODORA KAPUŠIN (mentorica:MIRJANA MIŠULIĆ)

3. INA DRAGIŠIĆ (mentorica: MIRJANA MIOČIĆ)

 

9,45 sati u PO Ciciban

4. KROACIA IVANKOVIĆ PASTORČIĆ (mEntorica: SILVANA ČUBRIĆ)


Usmeni dio ispita
Srijeda 15.5.2019. u 11,00 sati u PO Ciciban, Veslačka 1
pristupnice:
1. PETRA MIČIĆ

2. KRISTINA UZELAC

3. KRISTINA ZRILIĆ

4. LUCIJA ĆURKO

5.TATIJANA BARIĆ

6. CVITA VULIĆ STRUČIĆ

7. PETRA HRANJEC

8. KRISTINA MUDRINIĆ

9. MARTINA DIJAN

10. ANA MATAK

 

PODACI ZA UPLATU:
Iznos cijelog ispita (pismeni, praktični, usmeni): 1.558,93KN
Ponavljanje ispita (usmeni i pismeni): 1.043,37KN
Ponavljanje ispita (praktični i usmeni): 1.344,00KN
Ponavljanje ispita (usmeni): 626,02KN

PRIMATELJ:
Dječji vrtić SUNCE Zadar
Veslačka 1
23000 Zadar
IBAN:HR2124020061100460285
MODEL:HR05
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (Redni broj pripravnice+datum polaganja ispita) npr.: Margareta Šarlija (0115052019).