KONTAKT

Dječji vrtić Sunce Zadar
Veslačka 1
23 000 Zadar

OIB: 30375710658
IBAN: HR2124020061100460285

telefon: 023/236-410
fax: 023/235-023
e-mail: djecji.vrtic.sunce@zd.t-com.hr


Ravnateljica: Ana Dunatov, nastavnik predškolskog odgoja
Tel: 023/236-410
E-mail: djecji.vrtic.sunce@zd.t-com.hr

Tajnik: Nada Ceranja, dipl. pravnik
Tel: 023/309-153
E-mail: tajnik@djecji-vrtic-sunce-zadar.hr

Pedagog: Maja Barančić, prof.
Tel: 023/312-150
E-mail: sunce.vrtic@gmail.com

Pedagog: Jelena Šestan, prof.
Tel: 023/312-150
E-mail: sunce.vrtic@gmail.com

Psiholog: Gabrijela Miolović, prof.
Tel: 023/312-151
E-mail: sunce.vrtic@gmail.com

Defektolog: Zlata Simić, dipl. def.
Tel: 023/312-153
E-mail: sunce.vrtic@gmail.com

Zdravstveni voditelj: Martina Rudić, vms.
Tel: 023/236-410
E-mail: djecji.vrtic.sunce@zd.t-com.hr

Voditelj sportskog programa: Ivan Marinović, prof. kineziologije
Tel: 023/312-150
E-mail: sunce.vrtic@gmail.com

Upisi / Kontrola uplata: Ivan Tizaj
Tel: 023/236-410
Mob: 095/591-6744
E-mail: upisi@djecji-vrtic-sunce-zadar.hr