Novosti i događanja

u našem vrtiću

Lipanj 24, 2014.

Rezultati upisa u Dječji vrtić "SUNCE" i Dječji vrtić "RADOST"

Rješenje o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića "RADOST" Zadar i Dječjeg vrtića "SUNCE" Zadar više

Lipanj 24, 2014.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga više

Lipanj 24, 2014.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra više
Sve novosti