logo

Naša stranica je u fazi dorade

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UPISU DJECE

I OSTVARENJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DV SUNCE 

1.Zakonski okvir

2.Obrazac

3.Prijedlog Pravilnika

4.Obrazloženje

 

STRUČNI ISPITI SVIBANJ 2022

Odluka o prednosti pri upisu 2022.

Primjedbe na nacrt prijedloga Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Lost Password